Түз эфир номери:

Номер прямого эфира:

Передачи: Радио ОК diamond БЕРҮҮЛӨР

 • "Көңүл калуу"
  19.11.2020

  “Ашар” уктуруусунун бул чыгарылышында психологдор адам жашоосунда туш боло турган кѳңүл калуу менен кантип иштешүү керек экенин айтып беришет.

 • "Сүйѳбү же жактырып калдыбы?"
  12.11.2020

  "Ашар" уктуруусунун бул чыгарылышында психологдор сүйүү менен жактырып калуунун айырмачылыктарын айтып беришет.

 • "Ушак"
  05.11.2020

  “Ашар” уктуруусунун бул чыгарылышында психологдор ушактын адам баласынын жан дүйнѳсүнѳ тийгизген таасири жѳнүндѳ айтып беришет.

 • “Баркын кетирүү”
  29.10.2020

  "Ашар" уктуруусу: “Баркын кетирүү”.  

 • "Тамашанын чеги"
  22.10.2020

  “Ашар” уктуруусунун бул чыгарылышында психологдор угармандардын суроосу боюнча тамашанын чеги тууралуу сѳз кылышат.