Вопросы? Коментарии? Звоните: 0312 531647

«Туура кийинуу».


кто-глава-300x210«Кыргызды кыргыз кылган эӊ биринчи тили, маданият каада-салты анан кийими» — деп адистер бекеринен айтпаса керек. Этеги кыска, жеӊи чолок, заманбап кийимдер менен кубалашып, чумбѳттѳлгѳн, жер чийип, адамдын жылдыздуу келбетин жашырган кийимдер кыргыздын кийинүү маданиятын жокко чыгаргандай. Ар кимдин ѳз тандоосу дейт, бирок бул кийимдерди биз ѳзүбүз тандап жатабызбы, же бирѳѳлѳр байкатпастан таӊуулап жатабы..? Келгиле, ойлонуп кѳрѳбүз. Тѳмѳндѳгү маек кийимге болгон кѳз карашты ѳзгѳртүп, улуттук кийимдерди эске салат. Угуп кѳрүӊүз!