Вопросы? Коментарии? Звоните: 0312 531647

«Тозокко туз жол – кара куч!»


мчвмчвТуман баскан келечекти ар бир адам билгиси келет. Ал жѳнүндѳ айтып берем деп, алдамчылык кылган адамдар андан кѳп.  Кайсы динге кайрылбайлы кѳз ачыктарга орун жок. Демек, эмне үчүн адамдар бүбү-бакшыларга ишенип келишет. Булар жѳнүндѳ кененирээк тѳмѳндѳгү уктуруудан билиӊиз!