Вопросы? Коментарии? Звоните: 0312 531647

Создун кучу


создун кучу

Азыркы таптагы жаштардын, айымдардын, сѳгүнгѳн ар бир жарандын билип-билбей сүйлѳгѳн ар бир сѳзү чоӊ мааниге ээ, сѳздүн күчү биз ойлогондон дагы эбегейсиз чоӊ экенин баардыгы эле биле бербейт. Ойлобой айтып алган бир сѳзү үчүн, адамдын сезимдери талкаланып, кѳп жылдар бою ошол ойго тушалып калышы мүмкүн. Каргашалуу, сѳгүнүү сѳздѳрү кээ бир адамдар үчүн жаман деле сезилбей калган. Анткени, алардын чѳйрѳсү, чогуу жашаган адамдары булганыч тилди колдонуп жатса, акырындык менен мындай кѳрүнүш жаш балдарга дагы сиӊип калат. «Мода» деп, орус тилиндеги сѳгүнүү сѳздѳрүн колдонуу сүйлѳп жаткан адамды кооздобой тургандыгын жаштарга кантип жеткизебиз!? Дегеле, бирѳѳнү тилдѳѳдѳ, урушууда сѳзсүз эле каргашалуу сѳздѳрдү колдонуш керекпи???