Вопросы? Коментарии? Звоните: 0312 531647

«Ойноштук кылуу. Кечириш керекпи?»


изменаЖетишээрлик кѳӊүл бурулбаганда, адамдын оюн шайтан аралаганда, жубайлар дал ушул кадамга барып, ала жипти аттайт деп коюшат. Ойноштук кылуунун дагы кандай себептери бар. Ал себептер менен кантип күрѳшүш керек? Практикалык кеӊештер керек болуп жатса, биздин адистерге кулак салыӊыз!