Вопросы? Коментарии? Звоните: 0312 531647

«Максатка жетуу».


кто-главаКичинекей тепкичтерден турган максаттын туу чокусун ар бир адам багындыра бербеси, кѳптѳрдүн үмүтүн үзѳт. Кыялдардын жарык шооласына байланып, ар бир тоскоолдукту  жеӊе билген  адамдар максатты кантип койуп, ага кантип жетиш керектиги жѳнүндѳ практикалык, турмушта колдонулуучу кеӊештери менен бѳлүшүшѳт. Максатыма кантип жетем? — деп суроолуу карап турсаӊыз, тѳмѳндѳ жаздырылган маекке кулак салыӊыз!