Вопросы? Коментарии? Звоните: 0312 531647

«Кыз-жигит болуп суйлошуунун он жана терс жактары»


романтикаАзыркы тапта кѳптѳгѳн «сүйүшүп-сүйлѳшүп» жүргѳн жаштар алардын мамилеси кандай түптѳлүшү керектигин же болбосо ортодо кандай чек болушун билбей, кѳптѳгѳн каталарды кетирип жатышат. Ушундан улам ажырашкандардын саны кѳбѳйүп, күйѳѳгѳ тийбей тѳрѳп, мырзалар айымдарды сыйлабай, айымдар мырзаларга ишене албай калган чак болуп турат. «Баланы башынан….» деп айтылгандай, жаш кыз-уландарга азыртан үлгү кѳрсѳтүлүп, акыл-насаат айтылбаса, алардын келечеги кандай болоору кѳптѳгѳн суроолорду жаратат. Анда эмесе угармандар, келгиле, эгерде сиз «коомдон ѳз ордумду табып, сүйгѳнүм менен бекем мамиле түзѳм» десеңиз, биздин адистерге кулак салыңыз!