Вопросы? Коментарии? Звоните: 0312 531647

Биле ЖYP! 


Без имени-1 "Билгенден биле элегиӊ, кѳргѳндѳн кѳрѳ элегиӊ кѳп" дегендей, бул жашоодо биз биле элек кѳп нерсе бар туурабы, замандаш? Дегенибиз, бул уктурууда биз кѳптѳгѳн суроолорго жооп издеп, күнүмдүк турмушубузга зарыл маалыматтарды тартуулайбыз!

"Биле жүр" уктуруусу жуманын ар дүйшѳмбү, шаршемби жана жума кундѳрү, кечки саат жетиде обого чыгат. Наргиза Асекованын алып баруусунда жана албетте, сиздин суроолорго жооп бере турган  эксперттердин коштоосунда болот. Кош келиӊиз!!!

беседа"Жыныстык катнашуу аркылуу жугуучу оорулар".Ооба угарман, азыркы тапта күнѳѳ эмне экенин билип туруп, анын кесепетинен коркпогон адамдар арбын. Жугуштуу оорулар кучагын кенен жайганынын себеби кээ бир адамдар чаржайыт жыныстык жашоо алып баруусунда. Жашоосун тобо келдикке салып, кыз-эркек дебей уялбай калган учур. Анда эмесе, бүгүн биз бир гана сиздин... arrow  aQ1ksqpZnSQ почки

"Бѳйрѳк оорусу".

Изилдөөчүлөрдүн байкоосунда, дүйнө жүзүндө ар бир он жыл аралыгында бөйрөк ооруларынын эки эсеге өсүү коркунучу бар. Акыркы жылдары Кыргызстанда да бөйрөк оорулары өсүүдө. Ошондой эле өнөкөт бөйрөк оорусуна кабылгандардын да саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбөйгөн. Мындай ооруларга гемодиализ, башкача...arrowaQ1ksqpZnSQ
романтика"Кыз-жигит болуп сүйлошүүнүн оӊ жана терс жактары". Азыркы тапта көптөгөн "сүйүшүп-сүйлөшүп" жүргөн жаштар алардын мамилеси кандай түптөлүшү керектигин же болбосо ортодо кандай чек болушун билбей, көптөгөн каталарды кетирип жатышат. Ушундан улам ажырашкандардын саны көбөйүп, күйөөгө тийбей төрөп, мырзалар айымдарды сыйлабай, айымдар мырзаларга ишене албай...  arrowaQ1ksqpZnSQ
кызыл камчы
«Чон муштумсуз» жашоо мүмкүнбү
"Кызыл камчы" - деп биз кандай кишилерди айтабыз? Эмне үчүн бул кыргыз «маданиятында» тереӊ түптѳлгѳн? Алсыз жандан күчүн чыгарып, кызганыч сезимин койнуна ката билбеген мырзанын мамилеге болгон кѳз карашын ѳзгѳртсѳ болобу? Дал ушул суроолорго жоопту тѳмѳнкү уктуруудан уга аласыздар ...arrowaQ1ksqpZnSQ
старики
"Ата-эне баркы кайда калды?"  
9 ай бойуна кѳтѳрүп, уйкунун таттуусуна карабастан убактысын бѳлүп, татыктуу  тарбиясын бергенге аракет кылган Ата - Энелер акыры барып карылар үйүндѳ күн ѳткѳзүп калганы, кѳптѳгѳндѳр үчүн ѳтѳ ѳкүнүчтүү. «Жер тоголок, акыры баардыгы башыӊа келет» деген ойлор дагы адамдарды бул кечирилгис катадан ...arrowaQ1ksqpZnSQ
проститутки"Сойкулукту жойуу кимдин мойнунда?"
Адамдын адашканынанбы же тандоосунанбы..? Аргасызданбы же айла жоктонбу..? Сойкулукка  башы менен киргенде, андан чыгуу жолу барбы? «Түнкү кѳпѳлѳк» аталышка конгон бул кыздарга кол сунуп, жардам берем деп келген коноктор эӊ кѳйгѳйлүү суроолорго жооп беришти. СПИД оорусуна каршы...arrow aQ1ksqpZnSQ
семья"Үй – бүлѳлүк баалуулуктар".

"Эмнеге кѳз артсаӊ, жашооӊдо ошол алга озуп чыгат", "Эмнени эксеӊ, ошону оросуӊ" - деп айтылгандай, үй – бүлѳ курууда эмнеге басым жасасак, акыры ошол колго түшѳт. «Ар бир кадамдын максатын аныктап алыш керек» - деген бүгүнкү коноктор, үй – бүлѳ курууда суудай, абадай керек болгон ...arrowaQ1ksqpZnSQ

измена"Ойноштук кылуу. Кечириш керекпи?" 

Жетишээрлик кѳӊүл бурулбаганда, адамдын оюн шайтан аралаганда, жубайлар дал ушул кадамга барып, ала жипти аттайт - деп коюшат. Ойноштук кылуунун дагы кандай себептери бар. Ал себептер менен кантип күрѳшүш керек? Практикалык кеӊештер керек болуп жатса, биздин адистерге кулак ...arrowaQ1ksqpZnSQ

кто глава"Сиздин үйдѳ ким башчы?"

«Ой атаа, желекти жубайыӊа алдырып жибердиӊби?» - деген тамаша сѳздѳр мырзалардын намысына тийбей койбойт. "Мен моюнмун, кайда кааласам, башчы ошол жакка бурулат" - деген айымдар дагы жаӊылышпай койбойт. Азыркы тапта талаштуу болгон орунга ким татыктуу болсо, ошол отурабы же.....arrowaQ1ksqpZnSQ

кто-глава"Максатка жетүү". 

Кичинекей тепкичтерден турган максаттын туу чокусун ар бир адам багындыра бербеси, кѳптѳрдүн үмүтүн үзѳт. Кыялдардын жарык шооласына байланып, ар бир тоскоолдукту  жеӊе билген  адамдар максатты кантип койуп, ага кантип жетиш керектиги жѳнүндѳ практикалык, турмушта...arrowaQ1ksqpZnSQ

мчвмчв "Тозокко түз жол – кара күч!"

Туман баскан келечекти ар бир адам билгиси келет. Ал жѳнүндѳ айтып берем деп, алдамчылык кылган адамдар андан кѳп.  Кайсы динге кайрылбайлы кѳз ачыктарга орун жок. Демек, эмне үчүн адамдар бүбү-бакшыларга ишенип келишет. Булар жѳнүндѳ кененирээк тѳмѳндѳгү уктуруудан билиӊиз...arrowaQ1ksqpZnSQ

кто-глава-300x210"Туура кийинүү".

Кыргызды кыргыз кылган эӊ биринчи тили, маданият каада-салты, анан кийими - деп адистер бекеринен айтпаса керек. Этеги кыска, жеӊи чолок заманбап кийимдер менен кубалашып, чумбѳттѳлгѳн, жер чийип, адамдын жылдыздуу келбетин жашырган кийимдер кыргыздын кийинүү...arrow aQ1ksqpZnSQ

"Адамдын эркиндиги".  

Угарман, бүгүн биз эркиндик жѳнүндѳ маек курабыз! Эркиндикти эӊсебеген адам жок болсо керек!?... Ар бирѳѳбүз кайсы бир деӊгээлде бир нерсеге кѳз карандыбыз... "Сен эмнеге баш ийсеӊ, ошол сени башкарат" деген ой дагы туура сезилет. Демек, угармандар биз эмнеден бошонуп, эмнеден эркин болушубуз керек,  бүгүн дал ушул....arrowaQ1ksqpZnSQ        

опно"Тери оорулары".

Түрдүү жугуштуу оорулардын саны кѳбѳйгѳнү аз келгенсип, аны билип-билбей жуктуруп алган адамдар абдан кѳп болуп жатат. Эгерде, сиз жашооӊузда тери оорулары менен күрѳшүп жеӊе албай жатсаӊыз, анда бүгүнкү уктурууга кулак салыӊыз! Баардыгы эле тери ооруларын туура дарылоо жолдорун биле беришпейт. Анда эмесе бүгүнкү коногубуз сизге ...arrow  aQ1ksqpZnSQ

тимориор"Жумушсуздук". 

Эмне үчүн баргансайын жумушсуздук өсүп жатат? Кыргызстанда жумушсуздардын саны жылдан жылга өсүүдө. Эмгек, жаштар жана миграция министрлигинен кабарлашкандай, учурда жумушсуздуктун деңгээли 8,3%. Эмгекке жарамдуу калктын 205 миңи ишсиз жүрөт. Былтыр катталган жумушсуздардын саны 180-190...arrow aQ1ksqpZnSQ

тмиао"Нооруз. Ырым-жырымдарга ишенүү керекпи?"

Нооруз майрамынын мааниси канчалык чоӊ? Ырым-жырымдарды сакташ керекпи? - деген суроолорго жооп издеп кѳрѳлү.  Бул майрамдын тарыхын, маанисин билбей эле  майрамдап жүргөн адамдарды көп кезиктиребиз. Ошондой эле Ноорузду улуттук майрам катары билген адамдар да жок эмес. Ал эми туура маалыматты билүү үчүн...arrow  aQ1ksqpZnSQ

 
туберкулез"Кургак учук оорусу".                                        

Жыл сайын кургак учук оорусу менен дүйнө жүзүндө 8 млн.дон ашык адам ооруйт. Өлүмгө дуушар болгондордун саны 2 млн.дон ашат. Кургак учук оорусу - жугуштуу оорулар менен катар социалдык ооруларга да кирет. Кыргызстан кургак учук оорусу боюнча “кара тизмеде”. Өлкөдө кургак учуктун оор формасы менен 6 миң...arrow  aQ1ksqpZnSQ

 
создун кучу"Сѳздүн күчү".                                        

Азыркы таптагы жаштардын, айымдардын, сѳгүнгѳн ар бир жарандын билип-билбей сүйлѳгѳн ар бир сѳзү чоӊ мааниге ээ, сѳздүн күчү биз ойлогондон дагы эбегейсиз чоӊ экенин баардыгы эле биле бербейт. Ойлобой айтып алган бир сѳзү үчүн, адамдын сезимдери талкаланып, кѳп жылдар бою ошол ойго тушалып калышы мүмкүн...arrow   aQ1ksqpZnSQ