Вопросы? Коментарии? Звоните: 0312 531647

«Ата-эне баркы кайда калды?»


старики9 ай бойуна кѳтѳрүп, уйкунун таттуусуна карабастан убактысын бѳлүп, татыктуу  тарбиясын бергенге аракет кылган Ата — Энелер акыры барып карылар үйүндѳ күн ѳткѳзүп калганы, кѳптѳгѳндѳр үчүн ѳтѳ ѳкүнүчтүү. «Жер тоголок, акыры баардыгы башыӊа келет» — деген ойлор дагы адамдарды бул кечирилгис катадан сактабай калган. Тагдырдын татаал жолуна туш келген аталар жана апаларга ким кам кѳрүп, кимдер алардын батасын алат ..? 

Бишкектеги карылар үйү жѳнүндѳ кененирээк маалымат алып, алардын жашоо тиричилиги жѳнүндѳ билгиӊиз келсе, тѳмѳндѳ жаздырылган маекти угуӊуз!