Вопросы? Коментарии? Звоните: 0312 531647

Адамдын эркиндиги


Угарман, бүгүн биз эркиндик жѳнүндѳ маек курабыз! Эркиндикти эӊсебеген адам жок болсо керек!?… Ар бирѳѳбүз кайсы бир деӊгээлде бир нерсеге кѳз карандыбыз… «Сен эмнеге баш ийсен, ошол сени башкарат» деген ой дагы туура сезилет. Демек, угармандар биз эмнеден бошонуп, эмнеден эркин болушубуз керек, бүгүн дал ушул суроолорго жооп издеп кѳрѳбүз….